• برنامه مشاوره هاي مركز توسعه تحقيقات باليني كودكان
  برنامه مشاوره هاي مركز توسعه تحقيقات باليني كودكان

 • دسترسی به Web of Science
  دسترسی به بانک اطلاعاتی Web of Sciences فراهم شده است. برای دسترسی به این بانک اطلاعاتی به آدرس www.webofscience.com مراجعه نمایید.

 • فراخوان نام نویسی در دوره آموزشی زبان انگلیسی مورد نیاز برای مقاله نویسی
  فراخوان نام نویسی در دوره آموزشی زبان انگلیسی مورد نیاز برای مقاله نویسی

 • ثبت نام در سامانه پژوهان
  از این تاریخ به بعد تمامی امور مربوط به داوری، تصویب طرح و تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات و ارائه شده در کنگره ها و همایش های علمی از طریق سامانه پژوهان انجام خواهد پذیرفت.

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - بلوار امام خمینی - گلشهر شمالی - خیابان دارو پخش - مرکز آموزشی درمانی کودکان

 تلفن تماس:07633666240-2

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved