صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضاء شورای پژوهشی 

 

 

 

اعضاء شورای پژوهشی کودکان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

لینک سامانه علم سنجی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

1

دكتر عبدالمجيد ناظمي (رییس شورا)

 

لینک سامانه  علم سنجی

تخصص

بيماريهاي كودكان

2

دكتر محمد باقر رحمتي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای عفونی كودكان

3

دكتر فاطمه صفدريان

 

لینک سامانه علم سنجی

تخصص

بيماريهاي كودكان

4

دكترسلما نادري

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای نوزادان

5

دكترمريم استقامتي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای كليه و مجاري ادرار كودكان

6

دكترسميرا ذاكري شهواري

 

لینک سامانه علم سنجی

تخصص

بيماري هاي كودكان

7

دكتر محمدعلي مولوي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بيماريهاي خون و انكولوژي كودكان

8

دكتر عليرضا مؤيدي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای مغز و اعصاب كودكان

9

دكتر كامبيز قاسمي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای كليه و مجاري ادرار كودكان

10

دكتر كوروش محمدي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای آسم و آلرژي كودكان

11

دكتر رخشانه گودرزي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای نوزادان

12

دکتر مرجان تاری وردی

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای عفونی کودکان

13

دکتر سيد حسين سعادت

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای نوزادان

14

دكتر شاهرخ رجايي

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای قلب كودكان

15

دكتر محمدرضا کارگر فرد جهرمی

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای قلب كودكان

16

دكتر سعيد بذرگري

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای آسم و آلرژي كودكان

17

دکتر زهرا آل ابراهیم

 

لینک سامانه علم سنجی

متخصص

بیماری های كودكان

18

دكتر حسينعلي خوارزمي

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای غدد كودكان

19

دكتر زینب الهی

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای نوزادان

20

دکتر هاشم لشگری کلات

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای مغز و اعصاب کودکان

21

دکتر مریم محمدیان

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماریهای عفونی کودکان

22

دکتر ملیحه محمدزاده ایسینی

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بيماريهاي خون و انكولوژي كودكان

23

دکتر فضل صالح

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بيماريهاي خون و انكولوژي كودكان

24

دکتر راضیه معظمی گودرزی

 

لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بیماری های نوزادان

25

دکتر معصومه جعفر آقایی

 

لینک سامانه علم سنجی

متخصص

علوم آزمایشگاهی

26

دکتر امیر حسابی

 لینک سامانه علم سنجی

فوق تخصص

بيماريهاي خون و انكولوژي كودكان