صفحه اصلی > Journal Club 

 

روز

ساعت

تاریخ

اتند- دستيار تخصصي

 

عنوان

دوشنبه

9-8

18/01/1399

دکترمحمدی دکتر خواجوی

Abstract

 

دوشنبه

9-8

25/01/1399

دکتر استقامتی

management

 

دوشنبه

9-8

1/02/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

8/02/1399

دکترمحمدیان برزگری

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

15/02/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

22/02/1399

دکتر خوارزمی دکتر صفری

Abstract

 

دوشنبه

9-8

29/02/1399

دکتررحمتی

management

 

دوشنبه

9-8

12/03/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

19/03/1399

دکتر سعادت-  دکتر عامری

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

26/03/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

02/04/1399

دکتر گودرزی- دکتر پازارکار

Abstract

 

دوشنبه

9-8

9/04/1399

دکترمویدی

management

 

دوشنبه

9-8

16/04/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

23/04/1399

دکتر قاسمی دکتر محمدی

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

30/04/1399

دکتر صالح دکتر بانوخ

Abstract

 

دوشنبه

9-8

06/05/1399

دکترمحمد زاده

management

 

دوشنبه

9-8

13/05/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

20/05/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

27/05/1399

دکتر احمدی دکتر خسروی فر

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

03/06/1399

دکتر تاری وردی

management

 

دوشنبه

9-8

10/06/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

17/06/1399

دکتر کارگرفرد

 

 

دوشنبه

9-8

24/06/1399

 

 

 

دوشنبه

9-8

31/06/1399

 

 

 

دوشنبه

9-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

روز

ساعت

تاریخ

اتند- دستيار تخصصي

 

عنوان

دوشنبه

9-8

07/07/1399

دکترمحمدی دکتر خواجوی

Abstract

 

دوشنبه

9-8

14/07/1399

دکتر استقامتی

management

 

دوشنبه

9-8

21/07/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

28/07/1399

دکترمحمدیان برزگری

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

05/08/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

12/08/1399

دکتر خوارزمی دکتر صفری

Abstract

 

دوشنبه

9-8

19/08/1399

دکتررحمتی

management

 

دوشنبه

9-8

26/08/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

03/09/1399

دکتر سعادت-  دکتر عامری

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

10/09/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

17/09/1399

دکتر گودرزی- دکتر پازارکار

Abstract

 

دوشنبه

9-8

24/09/1399

دکترمویدی

management

 

دوشنبه

9-8

01/10/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

08/10/1399

دکتر قاسمی دکتر محمدی

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

15/10/1399

دکتر صالح دکتر بانوخ

Abstract

 

دوشنبه

9-8

22/10/1399

دکترمحمد زاده

management

 

دوشنبه

9-8

29/10/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

06/11/1399

دکتر ذاکری

mortality

 

دوشنبه

9-8

13/11/1399

دکتر احمدی دکتر خسروی فر

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

20/11/1399

دکتر تاری وردی

management

 

دوشنبه

9-8

27/11/1399

 

کارگاه پژوهشی

 

دوشنبه

9-8

04/12/1399

دکتر کارگرفرد

 

 

دوشنبه

9-8

11/12/1399

 

 

 

دوشنبه

9-8

18/12/1399

 

 

 

دوشنبه

9-8

25/12/1399