صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی > طرح تحقیقاتی92 ,93 

طرح های تحقیقاتی سال 93

ردیف

عناوين طرح تحقيقاتي

مجري اصلي

وضعيت

محل آپلود

-صحفه اول گزارش پاياني

-صحفه تقدير و تشكر

1

تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های سیتوژنیک دکتر علیرضا مویدی

در مرحله اجراء

دانلود

2

بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393 دکتر رستگار در مرحله اجراء دانلود

3

بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ناهنجاری های قلبی مادرزادی در کودکان مبتال به سندرم داون متولد شده طی سالهای 32-81 در شهر بندرعباس

عبدالعظیم نجاتی زاده شاهرخ رجایی

در مرحله اجراء

دانلود

4

تعیین اتیولوژی عفونتهای سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روشهای مولکولی علیرضا مویدی

در مرحله اجراء

دانلود

5

مقایسه اثر سدیم والپرات ، کاربامازپینولاموتریژین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع م راجعه كننده به  بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1392-93 دکتر استقامتی

در مرحله اجراء

دانلود

6

مقایسه شیوع هایپرکلسیوری در اثر تزریق وریدی سفتریاکسون و آمپی سیلین در کودکان بستری مبتلا به عفونت تب دار باکتریایی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال1392 دکتر استقامتی

در مرحله اجراء

دانلود

7

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوز در کودکان زیر 10 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال 94-93 و تعیین ژنوتایپ های آن به روش PCR زهرا غریبی در مرحله اجراء دانلود

 

طرح های تحقیقاتی سال92
ردیف

عناوين طرح تحقيقاتي

مجري اصلي

وضعيت

محل آپلود

-صحفه اول گزارش پاياني

-صحفه تقدير و تشكر

1

  فاکتورهای خطر ناقلی نازوفارنژیال پنوموکوک مقاوم به پنی سیلین و میزان الگوی های مقاومت آنتی بیوتیکی  درکودکان  مراکزمهدکودک  شهربندر عباس درسال1391  دكتر هديه جليلي نژاد 

در مرحله اجراء

دانلود

2

تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های سیتوژنیک دکتر مویدی

در مرحله اجراء

دانلود

3

ارزیابی سطح سرمی ویتامین D در کودکان مبتلا به عفونتهای تنفسی تحتانی در بیمارستان کودکان بندر عباس در سال 92 ومقایسه ان با کودکان طبیعی دکتر محمد باقر رحمتی در مرحله اجراء دانلود