صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی و پروپوزالها93 

ردیف

لیست پایان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 93که از مشاوره های مرکز استفاده نموده اند.

 1

بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393

 2

بررسی فراوانی تشنج ناشی از تب و انواع آن در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس بین سالهای 83-88

 3

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خونی در کودکان مبتلا به مننژیت در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1392_1383،

 4

بررسی شیوع  رتینوپاتی در بیماران مبتلا به بیماری  سلول داسی شکل  در شهر بندرعباس از مهرماه 1389 تا مهرماه 1390

 5

طرح تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های سیتوژنیک

 6

شناسایی عوامل مرتبط با تولد نوزادان نارس در دوزایشگاه بزرگ شهر بندرعباس (بیمارستانهای شریعتی و ام لیلا) از فروردین ماه سال 1393 لغایت فروردین ماه 1394

 7

ارزیابی وضعیت  اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و بطن راست در کودکان مبتلا به  تالاسمی ماژوربدون علامت نارسایی قلب به وسیله  مطالعه داپلر دریچه های دهلیزی بطنی و داپلر بافتی   مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در سال 1392-93

 8

مقایسه اثر سدیم والپرات و کاربامازپین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در سال های 93-94

 9

اپیدمیولوژی انواع زردی درنوزادانی که بازردی  در24ساعت اول تولد دربیمارستانهای کودکان وشریعتی بندرعباس  بستری شده اند

 10

اندازه گیری روی سرم در کودکان سالم 6ماه تا دوسال مراجعه کننده  جهت بررسی دوره ای در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94

 11

" بررسی میزان  ویتامین دی و روی سرم در کودکان 6ماه تا 12سال در درمانگاه بیمارستان کودکان درسال1393"،

 12

مقایسه شیوع هایپر کلسیوری در اثر تزریق وریدی سفتریاکسون در مقایسه با آمپی سیلین و سفوتاکسیم در کودکان بستری مبتلا به عفونت تب دار باکتریایی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 93-94

 13

" ارزش پیش آگهی پالس اکسی متری در تشخیص و درمان کودکان مبتلا به علائم بالینی پنومونی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94"

 14

"بررسی اثر ایمونوگلوبولین داخل وریدی در پیشگیری از سپسیس در نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان و NICU بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال های 94-1393"

 15

" ارزش تشخیصی وپروگنوستیک پروکلسیتونین ، اینتر لوکین 6 ، پروتین واکنشی سی و سدیمان اریتروسیتی سرم در کودکان مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94

 16

. بررسی اثر درمانی آلفا بلوکر انتخابی در درمان کودکان مبتلا به اختلال همزمان کنترل ادراری و یبوست غیر عضوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی و گوارش بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393

 17

تشخیص مولکولی عفونت انترو ویروسی در مبتلایان به بیماری کاوازاکی یه روش Universal Viral PCR در بیماران بستری در بیمارستان کودکان در سال 1393-94

 18

بررسی تاثیر سولفات روی در درمان زردی نوزادان ترم بستری در بیمارستان کودکان در سال 1392-93

 19

" ارزیابی وضعیت  اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ به وسیله مطالعه داپلر بافتی در مقایسه با روش اکوکاردیوگرافی ام – مد در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بدون علامت واضح نارسایی قلب در بیمارستان کودکان بندرعباس

 20

بررسی شیوع مننژیت و موارد مننژیت سلی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1382_1393

 21

بررسی شیوع حساسیت های آلرژیک در بیماران مبتلا به کهیر مزمن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس  در سال 1393-94

 22

بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان از  خدمات  ارائه شده در سال 1394-1393

23

طرح تحقیقاتی بررسی بروز بلع جسم خارجی مری در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس

24

بررسی موارد مننژیت سلی در بیمارستان کودکان و بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از سال 1382 تا 1393

25

طرح تحقیقاتی ناهنجاری های مادرزادی سال 92

26

بررسی عوامل باکتریال درکودکان مبتلا به اسهال خونی در بیمارستان کودکان بندرعباس از مهر ماه 1388 تا مهر 1393

27

موارد عقرب زدگی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بیمارستان شهید محمدی

28

طرح تحقیقاتی تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های سیتوژنیک

29

طرح تحقیقاتی بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393

30

شناسایی عوامل مرتبط با تولد نوزادان نارس در دوزایشگاه بزرگ شهر بندرعباس (بیمارستانهای شریعتی و ام لیلا) از فروردین ماه سال 1393 لغایت فروردین ماه 1394

31

اپیدمیولوژی انواع زردی درنوزادانی که بازردی  در24ساعت اول تولد دربیمارستانهای کودکان وشریعتی بندرعباس  بستری شده اند.

32

فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتلا به بیماری کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان کودکان  شهرستان بندرعباس در سال 1393-1392

33

بررسی اپیدمیو لوژیک بیماران کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس از سال 1390 تا 1392

34

بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ناهنجاری های قلبی مادرزادی در کودکان مبتال به سندرم داون متولد شده طی سالهای 32-81 در شهر بندرعباس

35

تعیین اتیولوژی عفونتهای سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روشهای مولکولی

36

مقایسه اثر سدیم والپرات ، کاربامازپینولاموتریژین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع م راجعه كننده به  بيمارستان كودكان بندرعباس در سال 1392-93

37

مقایسه شیوع هایپرکلسیوری در اثر تزریق وریدی سفتریاکسون و آمپی سیلین در کودکان بستری مبتلا به عفونت تب دار باکتریایی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال1392

38

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوز در کودکان زیر 10 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال 94-93 و تعیین ژنوتایپ های آن به روش PCR