صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مقالات > مقالات داخلی 92 و 93 

مقالات داخلی92

رديف

عنوان مقاله

نوع نشريه

عنوان نشريه- تاريخ چاپ، شماره و جلد و صحفه

نويسنده اول و مسئول

محل آپلود

خلاصه مقاله

صحفه تقدير و تشكر

1

ارزش بيلی‌روبين خون بندناف در پيش‌بينی هيپربيلی‌روبينمی پس از تولد

isc, copernicus

مجله پزشكي هرمزگان سال هفدهم شماره اول فرودين و ارديبهشت 92

سلما نادری

دانلود

2

مقايسه اثر درمان آزيترومايسين، آموكسي سيلين و كو- آموكسي كلاو در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد: يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده

copernicus

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و سوم، شماره 110 ، اسفند 1392

محمد باقر رحمتی

رضایی
دانلود
مقالات داخلی93

رديف

عنوان مقاله

نوع نشريه

عنوان نشريه- تاريخ چاپ، شماره و جلد و صحفه

نويسنده اول و مسئول

محل آپلود

خلاصه مقاله

صحفه تقدير و تشكر

1

مقايسه روش مراقبت هم آغوشي مادر و نوزاد با روش مراقبت رايج انكوباتور نوزادان نارس در تسريع كسب شاخص هاي ترخيص

isc, copernicus

مجله پزشكي هرمزگان سال هفدهم شماره اول فرودين و ارديبهشت 92

سلما نادری

دانلود
Assessment of risk factors of premanturity among neonates born in Bandar Abbas Shariati Hospital isc Hormozgan Medical Journal, Vol 18, No. 4, Oct-Nov 2014

رخشانه گودرزی

سلما نادری

2

Incomplete and atypical presentation of Kawasaki Disease: A report of five cases

copernicus

Hormozgan Medical Journal, Vol 18, No. 4, Oct-Nov 2014

محمدباقر رحمتی

محمد مهدی هوشمندی
دانلود